28 listopada 2016

Gartner Magic Quadrant – co to właściwie jest?

Poruszając się w tematach związanych z szeroko pojętym światem IT bardzo często napotykamy na nazwę Gartner lub tajemniczy termin Magic Quadrant ( MQ ) lub Gartner Magic Quadrant.Z moich obserwacji wynika, że jedynie 10-20% rozmówców potrafi bardzo powierzchownie wyjaśnić idee przyświecające twórcom słynnych magicznych kwadratów.

Ale zacznijmy od początku. Gartner jest to znana międzynarodowa firma analityczno-doradcza, która założona została w 1979 roku w USA, która obecnie działa w 80 krajach (w tym w Polsce) i zatrudnia 1200 analityków oraz konsultantów. Zajmuje się przede wszystkim doradzaniem przy podejmowaniu strategicznych i kluczowych decyzji dotyczących technologii IT. Firma prowadzi wiele różnych programów doradczych, które można wykupić na zasadzie subskrypcji – dają one dostęp do analityków oraz szczegółowych raportów publikowanych przez Gartnera.

Nie przedłużając wstępu przechodzimy to tytułowego kwadratu. Jednym z rodzajów raportów, które Gartner przygotowuje – to Gartner Magic Quadrant – Magiczny Kwadrat Gartnera. Celem tego raportu jest pokazanie określonej części rynku IT w kontekście graczy na tym rynku, czyli firm, które mają podobne lub zbliżone produkty oraz konkurują ze sobą. Raport ten ma pokazywać jak firmy te plasują się względem siebie i jakie role odgrywają według Gartnera. Opisuje on również mocne i słabe strony każdej firmy oraz jej aktualną pozycję. Raport taki ukazuje się najczęściej raz do roku, choć w zależności od omawianej technologii pojawia się w różnych porach roku. Listę wszystkich raportów (jest ich na tą chwilę aż 163!), okresy ich odświeżania oraz datę najnowszego można znaleźć na ich stronach.
Pełny raport to oczywiście bardzo obszerny dokument (mający zazwyczaj ponad 20 stron, często około 50). Dostęp do pełnego raportu dostają klienci Gartnera z wykupioną subskrypcją. Można go również kupić, choć koszt jest niemały (zazwyczaj około 2000$ za jeden raport z jednego segmentu rynku).
 

Kwadrat – jego układ i funkcja

Gartner daje też dostęp do bezpłatnego skrótu raportu, wraz ze słynnym już rysunkiem kwadratu. Kwadrat jest podsumowaniem długiego raportu w postaci czytelnej grafiki.

Kwadrat ma 4 pola (kwadraty) oraz 2 osie:


Gartner Magick Quadrant

Osie:

  • Oś pionowa to “Ability to execute” – określa ona jak duże możliwości ma dana firma do wdrożenia swoich pomysłów i rozwiązań. Są to zarówno możliwości finansowe, biznesowe jak i organizacyjne.
  • Oś pozioma to “Completeness of vision” – określa ona jak dobrą i kompletną wizję danego segmentu rynku ma firma oraz jak dobrze patrzy w przyszłość w tym segmencie.

Kwadraty:

  • Kwadrat “Leaders” – tu są firmy, które określiły swoją wizję oraz sprawnie tę wizję realizują w praktyce. Mają również odpowiednie środki do jej realizacji i są przygotowane na przyszłość.
  • Kwadrat “Visionaries” – mają dobrą wizję i wiedzą, w którą stronę zmierza rynek, ale niestety z realizacją tej wizji nie jest u nich najlepiej
  • Kwadrat “Challengers” – dobrze sobie radzą dziś (lub zdominowały dużą część rynku), ale nie do końca wykazują zrozumienie tego w którą stronę zmierza rynek
  • Kwadrat “Niche players”– skupiają się na małej części danego rynku (geograficznie lub funkcjonalnie) lub firmach, które nie mają wizji oraz nie do końca radzą sobie z jej realizacją

Gartner w pojedynczy kwadrat, na podstawie analiz i pełnego raportu, wpisuje określone firmy z sektora, którego dotyczy dany wykres.

 

Jak używać kwadratu?

Klienci często używają Magicznego Kwadratu jako pierwszego kroku w zrozumieniu jacy dostawcy rozwiązań są dostępni na rynku oraz jakie mają możliwości i wizję.
Warto pamiętać, że znalezienie się w kwadracie liderów jest bardzo pożądane przez producentów. Wiąże się to oczywiście z zaufaniem klientów do raportu oraz chęci posiadania rozwiązania firmy sprawdzonej i dobrze się rozwijającej.
Natomiast Gartner zwraca uwagę, że pozostałe kwadraty też mogą mieć swoje plusy – challengers mogą się bardziej starać, żeby dobić do czołówki, natomiast niche players mogą czasem mieć bardziej specjalizowane rozwiązania niż rynkowi liderzy i bardziej pasujące dla określonych celów klientów. Cały kwadrat powinien pokazywać klientom pewne wskazówki i zawęzić obszar poszukiwań, ale też nie powinni się oni zawsze sugerować najwyżej uplasowanym dostawcą.

Przykładowy raport:


Gartner Magick Quadrant UTM 2020

Krytyka

Gartner i jego Magic Quadrant poza wieloma niezaprzeczalnymi zaletami znajduje się w ostatnim czasie w ogniu dość ostrej krytyki. Najpoważniejsze zarzuty:

Metody działania
Znaczna część krytyki skupia się na nieujawnianiu wartości pieniędzy otrzymywanych od dostawców, których ocenia. Wzbudzając tym pytania o konflikty interesów. Również źródłem krytyki jest zatajanie informacji o składnikach ocen poszczególnych dostawców, jako że Gartner z zasady nie ujawnia metodologii badań ze swojego warsztatu. A te służą naniesieniu dostawcy na pozycję na planszy (mapie) Magic Quadrant.

Niedoszacowanie Open-Source
Innym obiektem krytyki jest to, że dostawcy rozwiązań open-source, nie są wystarczająco dostrzegani przez analityków takich jak Gartner jak zostało opublikowane w nietypowej dyskusji online pomiędzy wiceprezesem ds. marketingu spółki Talend, Yves de Montcheuil, i niemieckim pracownikiem firmy Gartner Andym Bitterer, który stwierdził, że firmy nie spełniające odpowiedniego kryterium dochodów, nie są brane pod uwagę.

Zobacz także: Bezpłatny dobór UTM

Igor Raczyński
Ekspert Bezpieczeństwa Sieciowego.
Certyfikowany inżynier Fortinet NSE1, NSE2, NSE3, NSE4, NSE5.
E-mail: i.raczynski@ikaria.pl