Webinar UTM

WatchGuard - zarządzanie wieloma urządzeniami Firebox z poziomu jednej konsoli 
22.04.2021, godz. 13:30

Podczas szkolenia opowiemy o usłudze Cloud Management pozwalającej na zarządzanie wieloma urządzeniami Firebox z chmury z poziomu jednej konsoli. Jesteś dostawcą usług bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczania styku sieci? W tej prezentacji dowiesz się w jak łatwy sposób możesz to zrobić z wykorzystaniem urządzeń Firebox oraz platformy WatchGuard Cloud.

Webinar FortiAnalyzer – raportowanie i zautomatyzowana reakcja na incydenty
22.04.2021, godz. 11:00

  • FortiAnalyzer – po co mi centralny system składowania logów/zdarzeń?
  • Grupowanie urządzeń w domeny administracyjne – Administrative Domain (ADOM).
  • Korelacja logów z wielu urządzeń na przykładzie Fortinet FortiAnalyzer.
  • FortiView Monitors - wygodne narzędzie do monitorowania infrastruktury.
  • Wykrycie incydentu i co dalej? Czas na automatyczną, zdecydowaną reakcję.

Webinar Techniczny Stormshield 
23.04.2021, godz. 12:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże: konfigurację podstawowych usług sieciowych, konfigurację firewalla i systemu IPS w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony sieci, zdalny dostęp do sieci za pomocą tuneli VPN, monitoring sieci i raportowanie aktywności użytkowników, Stormshield Visibility Center (analiza logów/centralny kolektor logów).

Webinar FortiSIEM - widoczność, korelacja, automatyzacja
27.04.2021, godz. 13:00

Podczas spotkania inżynier omówi system do analizy i korelacji informacji z sieci oraz systemów bezpieczeństwa. Przedstawimy trendy i funkcje wspierające zarządzanie złożonymi systemami z wykorzystaniem FortiSIEM.

WatchGuard - uwierzytelnianie wieloskładnikowe z AuthPoint 
29.04.2021, godz. 12:30

Na spotkaniu zaprezentujemy w jaki sposób możesz wdrożyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe w swojej firmie oraz praktyczne przykłady zastosowań dla połączeń VPN.

Webinar STORMSHIELD - Cyberbezpieczeństwo infrastruktury przemysłowej
06.05.2021, godz. 13:30

Poznaj bliżej możliwości rozwiązań STORMSHIELD dedykowanych ochronie infrastruktury przemysłowej. Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach - odporność na niską lub wysoką temperaturę, odporność na wstrząsy, możliwość pracy w wysokim zapyleniu oraz w pomieszczeniach narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne..

Webinar Stormshield - zintegrowane bezpieczeństwo IT
13.05.2021, godz. 11:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże IPS zintegrowany z firewallem, sandboxing Breach Fighter, audyt podatności, filtr URL. SSL Proxy, gelokalizacja, centralne zarządzanie, IPSec i SSL VPN, wirtualizacja EVA (Elastic Virtual Appliance).