Webinar UTM

Webinar Fortinet - FortiGate 6.2
28.07.2020, godz. 10:00

Webinar z technologii FortiGate obejmuje konfigurację funkcji, wizualizację ich działania oraz wyniki z zarejestrowanych zdarzeń. Inżynier omówi platformę FortiGate,funkcje ochronne,logowanie i raportowanie, licencjonowanie, nowości w wersji oprogramowania FortiOS 6.2, zabzepieczenie sieci bezprzewodowej. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań.

Webinar Techniczny Stormshield 
31.07.2020, godz. 12:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże: konfigurację podstawowych usług sieciowych, konfigurację firewalla i systemu IPS w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony sieci, zdalny dostęp do sieci za pomocą tuneli VPN, monitoring sieci i raportowanie aktywności użytkowników, Stormshield Visibility Center (analiza logów/centralny kolektor logów).

Barracuda Backup - webinar techniczny
03.08.2020, godz. 13:30

Podczas webinarium poznasz: jakie źródła danych można backupować, z jakimi systemami integruje się rozwiązanie, centralną konsolę – Barracuda Cloud Control, wiele opcji replikacji danych (poza organizację), czym jest technologia LiveBoot oraz CloudLiveBoot, jak właściwie dobrać odpowiedni model serwera.

Webinar Barracuda CloudGen Firewall
04.08.2020, godz. 13:30

Webinar z technologii Barracuda CloudGen Firewall obejmuje najważniejsze funkcjonalności bezpieczeństwa, działania sandboxingu Barracuda Advanced Threat Protection, zaawansowaną kontrolę aplikacji (warstwy 7), możliwości raportowania, narzędzia zdalnego dostępu VPN (client-to-site), architekturę centralnego zarządzania wieloma urządzeniami, dostępne w sprzedaży platformy.

Na pokazie praktycznym zobaczysz: aplikację do zarządzania Firewall Admin, schemat drzewa konfiguracji, konfigurację usługi i sposoby budowania polityk, tworzenie prostych i zaawansowanych reguł, system wersjonowania zmian (RCS), ustawienie failover oraz load balancing ruchu wychodzącego dla wielu łącz, tworzenie ustawień skanowania plików, sandboxing i innych metod filtrowania, definiowanie szczegółowych reguł aplikacyjnych czy dostępu www, przydatne narzędzia weryfikacji reguł – tester reguł, monitorowanie logów w czasie rzeczywistym, narzędzia do troubleeshootingu, agregator szczegółowych statystyk wraz z ich filtrowaniem.

Webinar Stormshield - zintegrowane bezpieczeństwo IT
19.08.2020, godz. 10:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże IPS zintegrowany z firewallem, sandboxing Breach Fighter, audyt podatności, filtr URL. SSL Proxy, gelokalizacja, centralne zarządzanie, IPSec i SSL VPN, wirtualizacja EVA (Elastic Virtual Appliance).

Barracuda Total Email Protection- strategia ochrony poczty
21.09.2020, godz. 12:00

Weź udział w ekonferencji. Dowiedz się: jak wielowarstowe filtrowanie z sandboxingiem działa skutecznie w ramach Barracuda Essentials, jak mechanizmy sztucznej inteligencji w Barracuda Sentinel wykrywają spear phishing, jak chronić reputajcę Twojej firmy dzięki Barracuda Sentinel, jak symulator ataków Barracuda Phishline uczy pracowników prawidłowych zachowań i zwiększa ich czujność, dlaczego Gartner określa Barracudę mianem wizjonera.