Webinar UTM

STORMSHIELD SNi40 – dla sieci przemysłowych
22.10.2020, godz. 12:00

Poznaj bliżej możliwości nowego modelu STORMSHIELD SNi40 - dedykowanego ochronie sieci przemysłowych:
Przygotowany do pracy w trudnych warunkach - odporność na niską lub wysoką temperaturę, odporność na wstrząsy, możliwość pracy w wysokim zapyleniu oraz w pomieszczeniach narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne.
Dla wymagających ciągłości działania – tzw. hardware bypass.
Gotowy do montażu w trudnodostępnych miejsca – mocowanie na szynie DIN.
STORMSHIELD SNi40 zabezpiecza protokoły przemysłowe: Modbus, S7, OPC UA, EtherNet/IP, IEC 60870-5-104, OPC CLASSIC (DA/HDA/AE), BACnet/IP.

Webinar Techniczny Stormshield 
23.10.2020, godz. 12:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże: konfigurację podstawowych usług sieciowych, konfigurację firewalla i systemu IPS w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony sieci, zdalny dostęp do sieci za pomocą tuneli VPN, monitoring sieci i raportowanie aktywności użytkowników, Stormshield Visibility Center (analiza logów/centralny kolektor logów).

Home office z Fortinet - jeszcze łatwiej i bezpieczniej
27.10.2020, godz. 11:00

Agenda:

  • Połączenia zdalna, czyli VPN, RDP, SSLVPN i więcej.
  • Jak wymusić na użytkownikach końcowych wymagany poziom bezpieczeństwa?
  • Monitorowanie urządzeń i użytkowników na pracy zdalnej.
  • FortiClient – ochrona końcówek i szybkie połączenia VPN.
  • FortiClient EMS – wygodne zarządzanie i monitorowanie FortiClient.
  • Pokaz live.

Webinar Fortinet -  FortiWeb, ochrona aplikacji
27.10.2020, godz. 10:00

Podczas spotkania inżynier omówieni platformę FortiWeb, zaprezentuje tryby pracy i funkcje FortiWeb, przed czym nas chroni, integrację z FortiSandbox oraz różnice między FortiWeb a FortiGate.

Webinar Stormshield - zintegrowane bezpieczeństwo IT
25.11.2020, godz. 10:00

Podczas webinara z technologii Stormshield, inżynier pokaże IPS zintegrowany z firewallem, sandboxing Breach Fighter, audyt podatności, filtr URL. SSL Proxy, gelokalizacja, centralne zarządzanie, IPSec i SSL VPN, wirtualizacja EVA (Elastic Virtual Appliance).